ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಮೂರು ದಿನಗಳ ವಸಂತೋತ್ಸವಂ.

ತಿರುಮಲದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮೂರು ದಿನಗಳ ವಸಂತೋತ್ಸವಂ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಲಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ, ಶ್ರೀ ದೇವಿ, ಸೀತಾ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಆಂಜನೇಯ ಹಾಗೂ ಮತ್ತಿತರ ದೇವರುಗಳ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಮೂಲಕ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.This slideshow requires JavaScript.Related posts

Leave a Comment